Anasayfa
24 Ekim 2020 ( 1492 izlenme )
Reklamlar

İŞTE YENİ KARAR

25 yaș altı ve 50 yaș üstünü ilgilendiriyor
İstihdamla ilgili birçok düzenlemeyi içeren
torba teklifin TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’ndaki görüșmeleri bașladı. Paket
kapsamında yer alan hızlı ișe dönüș
desteğinden 200 bin kișinin yararlanacağı
açıklanırken, bazı düzenlemeler tartıșmalara
neden oldu.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kușoğlu, “Bir
çalıșanın aylık ücreti ikiye bölünüp, iki kiși
çalıștırılacak? İstihdam böyle mi
arttırılacak?” dedi.
Komisyona sunulan teklifle ilgili olarak Ak
Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk bilgi
verdi.

Fotoğraf açıklaması yok.

MALİYETİ 190 MİLYON LİRA
Pakette bazı teșviklerin uzatılmasına yönelik
maddeler bulunduğunu belirten Öztürk,
görüșmeler sırasında yeni önergelerin de
verileceğini belirtti. Öztürk, teklifte yer alan
ișe hızlı dönüș teșvikinin detaylarını da
anlattı. Teklifteki maddeye göre, ișsizlik
ödeneğinden yararlanacak șekilde ișten
ayrılan bir çalıșan, 90 gün içinde yeniden
çalıșmaya bașlarsa, ișsizlik maașı aldığı süre
kadarla sınırlı olmak üzere, sigorta primi
teșvikinden yararlanacak. Bu çalıșanın
sigorta primleri ișsizlik sigortası fonundan
karșılanacak. Böylece çalıșma hayatından
ayrılan kișilerin iș bulmaya teșvik edilmesi
amaçlanıyor. Bu düzenlemeden 200 bin
kișinin yararlanmasını öngördüklerini
kaydeden Öztürk, teșvikin ișsizlik sigortası
fonuna maliyetinin de 190 milyon lira
olacağını belirtti.
YENİ EYT’LİLER ÇIKAR
Görüșmeler sırasında maddelere dönük
olarak muhalefet vekillerinin itirazları da
gündeme geldi. Kısmi süreli çalıșma ve süreli
çalıșma yöntemleriyle emeklilikte yașa
takılanlar gibi yeni mağdurların olușabileceği
uyarısı yapılırken, MHP Konya Milletvekili
Mustafa Kalaycı da uyarılarda bulundu.
Kalaycı “Teklifteki maddelere göre, ayrıldığı
ișe yeniden bașvuran ancak bașvurusu kabul
edilmeyenlere de aylık bin 30 TL destek
veriliyor. Burada ne amaçlanıyor? Yoğun bir
bașvuru gelebilir. İstismar edilebilir. Kayıtdıșı
çalıșmaya devam edebilir, bir yandan da
desteği alabilir. Bu istihdam teșvikinden
ziyade sosyal yardım” dedi. Kalaycı pakette
yer alan varlık barıșı düzenlemesinin de
2008’den bu yana yapıldığını belirterek,
“Adeta düzenli hale geldi? Sorun nedir, niye
yararlanan kiși sayısı az? Sürekli bunu
getirmemizdeki amaç nedir?” sorularını
yöneltti.
TARTIȘILAN DÜZENLEMELER
Torba teklifte yer alan düzenlemeyle,
kayıtdıșı çalıșan ișçiler için bașvuru yapılması
ve kayıtlı hale getirilmesi durumunda
ișverene bu nedenle herhangi bir idari para
cezası verilmemesi öngörülüyor.
Bir diğer düzenlemeyle ise, tam süreli
çalıșıyorken, yıl sonuna kadar kısmi süreli
olarak çalıșmaya bașlayanlar için gelir vergisi
teșviki verilecek. Bu teșvikten yararlanmak
için, ișyerinde kısmi çalıșan yeni bir ișçinin
olması ve en az 6 ay süreyle istihdam
edilmesi gerekecek. Gelir Vergisi teșviki 290
TL’yi geçemeyecek. Türk-İș, bu düzenlemenin
ișin ve ücretin bölünmesi anlamına
geleceğini belirterek, itiraz ediyor.
Ayrıca 25 yaș altı ve 50 yaș üstü için belirli
süreli sözleșmeyle çalıșma getiriliyor. Türkİș, bu kapsamda olanların sadece kıdem
tazminatı hakkından değil iș güvencesi
hakkından da mahrum edildiğini belirtiyor.
Türk-İș yönetimi tarafından TBMM’ye
gönderilen mektupta da “Bu durumdaki
ișçilerin ișe iade davası açma hakkı olmadığı
gibi ihbar tazminatı hakkı olmadığı için de
pratikte iș arama izni hakkı da
bulunmamaktadır” denildi

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

BU İLÇELERDE EVİ OLANA MÜJDE Milyonlarca çalışan eksik maaş alacak Türkiye açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 30 Haziran 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı